กิจกรรมชุมนุม

รายชื่อกิจกรรมชุมนุม รับนร.
A2250-A-Math ม.ต้น
A2251-Spelling Bee ม.ต้น
A2252-การสร้างสรรค์ภาพปะติด ม.ต้น
A2253-ของเล่นวิทยาศาสตร์ ม.ต้น
A2254-คณิตคิดเร็ว ม.ต้น
A2255-ความรู้ทั่วไป ม.ต้น
A2256-จัดสวนถาด ม.ต้น
A2258-นักวิทยาศาสตร์รุ่นเยาว์ ม.ต้น
A2259-แนะแนว ม.ต้น
A2260-ฟุตซอล ม.ต้น
A2261-ภาษาจีนรอบรู้ ม.ต้น
A2262-มหัศจรรย์ผักข้างกาย ม.ต้น
A2263-เศรษฐกิจพอเพียง ม.ต้น
A2264-สนุกกับวิทยาศาสตร์ ม.ต้น
A2265-สร้างสรรค์ผลงานด้วยโปรแกรมGSP ม.ต้น
A2266-สังคมศึกษา ม.ต้น
A2267-อัจฉริยภาพทางคณิตศาสตร์ ม.ต้น
A2268-อ่านคล่องเขียนคล่อง ม.ต้น
A2269-รักษ์สุขภาพ ม.ต้น
A2270-เครื่องใช้ไฟฟ้าในบ้าน ม.ต้น
A2271-Crossword ม.ต้น
A2272-Science show ม.ต้น
A2273-การสร้างหนังสืออิเล็กทรอนิกส์ ม.ต้น
A2275-โครงงานวิทยาศาสตร์ ม.ต้น
A2277-เทเบิลเทนนิส ม.ต้น
A2278-ปริศนาวรรณคดี ม.ต้น
A2279-หนังสือเล่มเล็ก ม.ต้น
A2318-เรารักสังคม ม.ต้น
A2330-พัฒนาสมรรถภาพ ม.ต้น
A2330-วิทย์คิดเร็ว ม.ต้น
A2332-สนทนาภาษาญี่ปุ่น ม.ต้น
A2294-kniting ม.ต้น
A2295-การเขียนเรียงความ ม.ต้น
A2296-โครงงานคณิตศาสตร์ประเภทบูรณาการ ม.ต้น
A2297-โครงงานคณิตศาสตร์ประเภทสร้างทฤษฎี ม.ต้น
A2298-งานอดิเรก ม.ต้น
A2299-นิทานไทยคุณธรรม ม.ต้น
A2300-พืชสมุนไพร ม.ต้น
A2301-พืชสมุนไพรในวรรณคดี ม.ต้น
A2302-ภาษาจีนพาเพลิน ม.ต้น
A2303-ภาษาพาเพลิน ม.ต้น
A2304-โภชนาการ ม.ต้น
A2305-ศิลป์สร้างสรรค์ ม.ต้น
A2306-สุภาษิตสำนวนไทย ม.ต้น
A2307-อัจฉริยภาพทางคณิตศาสตร์ ม.ต้น
A2308-ผักไฮโดรโปรนิก ม.ต้น
A2309-Multi Skills ม.ต้น
A2310-Sudoku ม.ต้น
A2311-การปฐมพยาบาล ม.ต้น
A2313-งานประดิษฐ์ ม.ต้น
A2314-ญี่ปุ่นน่ารู้ ม.ต้น
A2315-เพื่อนที่ปรึกษา ม.ต้น
A2317-รอบรู้และรื่นรมย์ ม.ต้น
A2319-วาดภาพ ม.ต้น
A2320-สังคมสังสรรค์ ม.ต้น
A2321-ห้องสมุด ม.ต้น